Climbing

World Championship | 2019

Men's Boulder Final, Hachioji

20:00-21:00