Eurosport Player to serwis oferowany przez Dplay Entertainment Limited – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii.
Adres siedziby: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB United Kingdom (Wielka Brytania).
Numer rejestracyjny spółki: 09615785
Numer VAT: GB 115 1599 24
Można się z nami skontaktować, pisząc na adres: customerservice@eurosportplayer.com.
Kto jest naszym organem regulacyjnym
Treści naszych usług programowych na żądanie podlegają regulacji The Conseil Supérieur de l’Audiovisuel („CSA”). Informacje na temat CSA można znaleźć na stronie: https://www.csa.fr/.
Hosting naszego serwisu
Nasz serwis znajduje się na serwerach spółki Dplay Entertainment Limited. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Kim jesteśmy” powyżej.
Internetowe rozstrzyganie sporów
Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, a nie możemy rozwiązać twojego problemu za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy, możesz skorzystać z Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów („ODR”), dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/odr.
Internetowa Platforma ODR służy pomocą konsumentom, którzy kupili towary lub usługi online. Umożliwia ona dostęp do niezależnych usług alternatywnego rozstrzygania sporów, z których zazwyczaj można skorzystać bezpłatnie.
Jeśli jesteś konsumentem i zamieszkujesz na terenie Unii Europejskiej, możesz złożyć skargę wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie http://ec.europa.eu/odr. Nasz adres kontaktowy, który możesz umieścić w skardze składanej w ramach ODR to: customerservice@eurosportplayer.com.
To czy skarga ma zostać rozpatrzona za pośrednictwem platformy ODR, zależy od uznania spółki Dplay Entertainment Limited.