Jesteśmy operatorem stron internetowych Eurosport Player i Eurosport, a także aplikacji Eurosport Player i Eurosport udostępnianych na niektórych telefonach komórkowych i innych podłączonych urządzeniach (zwanych łącznie „Usługami"). Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje od użytkownika oraz na jego temat, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub aplikacje, tworzy konto lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób my i nasi dostawcy usług korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, a także omawia dostępne użytkownikowi wybory dotyczące takich plików i technologii.
Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w każdej części poniżej:
CZYM JEST PLIK COOKIE?
KTO I W JAKIM CELU MOŻE UMIESZCZAĆ PLIKI COOKIE NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA?
JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI COOKIE?
W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE ZGODZIĆ SIĘ NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIE NA JEGO URZĄDZENIU ALBO SIĘ TEMU SPRZECIWIĆ?
KONTAKT Z NAMI
WYJAŚNIENIE TECHNOLOGII PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA WYKORZYSTYWANYCH W USŁUGACH
Podobnie jak wiele innych firm korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie naszych Usług. Poniżej znajdują się przykłady rodzajów technologii śledzenia, które mogą być wykorzystywane, w zależności od sposobu uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Usług i interakcji z nimi.
Pliki cookie
„Pliki cookie” to niewielkie pliki tekstowe pochodzące z witryny internetowej, które są przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj zawierają informacje związane z przeglądarką internetową użytkownika, takie jak preferencje witryny internetowej, dane logowania lub identyfikator użytkownika. Informacje te umożliwiają usługom online rozpoznawanie użytkownika w trakcie jego z Usługami lub ponownego ich odwiedzania.
Inne technologie śledzenia
Podobnie jak inne serwisy internetowe i aplikacje mobilne, wykorzystujemy zarówno pliki cookie, jak i inne technologie, takie jak znaczniki nawigacyjne web beacon/GIF, piksele, tagi stron, wbudowane skrypty i inne technologie śledzenia. Technologie te składają się z małych przezroczystych plików graficznych lub innego kodu programowania sieci, który zapisuje sposób interakcji użytkownika z Usługami. Często są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie przeglądarki internetowej lub innymi identyfikatorami powiązanymi z urządzeniem użytkownika. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis niektórych z innych technologii śledzenia, które wykorzystujemy w Usługach:
 • Piksele to małe obrazy na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Piksele gromadzą informacje o przeglądarce lub urządzeniu i mogą tworzyć pliki cookie.
 • Przechowywanie lokalne umożliwia przechowywanie danych lokalnie w przeglądarce lub urządzeniu i obejmuje pamięć lokalną w języku HTML5 i pamięć podręczną przeglądarki.
 • SDK to bloki kodu dostarczane przez naszych partnerów, które mogą być instalowane w naszych aplikacjach mobilnych. SDK pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych i gromadzą pewne informacje dotyczące urządzenia i sieci, z których korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do aplikacji. SDK mogą gromadzić identyfikatory powiązane z urządzeniem użytkownika lub naszymi aplikacjami.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA
Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy z różnych powodów korzystać z plików cookie i technologii śledzenia, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Usługami, jak opisano szczegółowo poniżej.
 • Bezwzględnie konieczne. Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia do administrowania systemem, monitorowania ruchu i zapobiegania oszustwom, poprawy bezpieczeństwa Usług oraz zapewnienia podstawowych funkcjonalności Usług, takich jak tworzenie konta i logowanie do konta oraz korzystanie z podstawowych funkcji Usług.
 • Funkcjonalne. Korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia, aby uzyskać informacje, czy użytkownik wcześniej odwiedzał Usługi i aby ułatwić korzystanie z Usług, w tym zapamiętać preferencje i ustawienia.
 • Analityczne i związane z wydajnością. Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu oceny działania Usług, zliczania użytkowników odwiedzających Usługi oraz monitorowania sposobu poruszania się użytkowników i korzystania z Usług w celu poprawy wydajności i treści oferowanych przez Usługi.
 • Personalizujące. Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu dostarczania spersonalizowanych treści i marketingu ukierunkowanego (marketing Dplay Entertainment Limited) w zależności od sposobu interakcji z naszymi Usługami.
 • Targetujące. Możemy wykorzystywać pliki cookie w celu rejestrowania korzystania z naszych Usług przez użytkownika, odwiedzanych stron oraz odnośników, z których użytkownik skorzystał. Wykorzystamy te informacje do udostępniania naszych Usług i reklam, które są bardziej istotne dla Państwa zainteresowań. Możemy również udostępniać te informacje w tym celu osobom trzecim.
Przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych
Możemy oferować użytkownikom możliwość dzielenia się treściami Eurosport z innymi osobami lub upubliczniania faktu ich obejrzenia lub swojej pozytywnej opinii na ich temat poprzez kliknięcie przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, takich jak „Poleć” (Facebook, Google+), „Tweetnij” (Twitter) lub „Wyślij w wiadomości e-mail”.
Nawet jeżeli w czasie odwiedzania Usług użytkownik nie korzysta z przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, portale społecznościowe, które udostępniają te przyciski mogą go za ich pośrednictwem zidentyfikować. Sam fakt, że konto użytkownika w danym portalu społecznościowym jest aktywne na jego urządzeniu (aktywna sesja) w momencie przeglądania Usług, może umożliwić temu portalowi monitorowanie sposobu poruszania się użytkownika po Usługach.
Powierzchnie reklamowe
Pliki cookie są często umieszczane w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem znajdujących się w Usługach powierzchni reklamowych.
Te pliki cookie mogą być umieszczane na poziomie treści reklamowych wyświetlanych w ramach naszych powierzchni reklamowych przez samych reklamodawców lub ich usługodawców obsługujących reklamy (serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych), takich jak spółki świadczące usługi konsultingowe w zakresie komunikacji marketingowej, spółki zajmujące się dokonywaniem pomiarów odbiorców i dostawcy reklamy ukierunkowanej: tego rodzaju pliki cookie są powiązane z treścią reklamową.
Główne cele, do których reklamodawcy i serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych wykorzystują pliki cookie to:
 • monitorowanie liczby wyświetleń treści reklamowych w ramach naszych powierzchni reklamowych, identyfikacja wyświetlonych reklam i obliczanie kwot należnych do zapłaty różnym podmiotom świadczącym usługi związane z reklamami (agencji komunikacji marketingowej; agencji reklamowej; za nośnik, na którym reklamy są zamieszczane itp.),
 • tworzenie statystyk,
 • gromadzenie danych dotyczących sposobu poruszania się po Usługach na urządzeniach, za pomocą których są one przeglądane – na przykład ograniczanie liczby wyświetleń reklamy lub włączenie funkcji wyświetlania reklam w ustalonej kolejności,
 • rozpoznawanie urządzenia użytkownika, gdy przechodzi on do przeglądania jakiejkolwiek strony internetowej lub serwisu podmiotu zewnętrznego, na których ci reklamodawcy i serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych również wykorzystują pliki cookie i, w stosownych przypadkach, dostosowywanie tych stron internetowych i serwisów podmiotów zewnętrznych lub wyświetlanych przez nie reklam do znanych im danych z urządzenia użytkownika dotyczących sposobu poruszania się przez niego po stronie, oraz
 • określanie, czy dana kampania reklamowa przyniosła zamierzone rezultaty poprzez monitorowanie liczby osób, które kliknęły daną treść reklamową lub, po obejrzeniu reklamy w Usługach, weszły na stronę internetową reklamodawcy.
Pliki cookie mogą być również umieszczane na naszych powierzchniach reklamowych przez spółkę zajmującą się zarządzaniem naszymi powierzchniami reklamowymi: agencję reklamową. Tego rodzaju pliki cookie umożliwiają agencji reklamowej:
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do wyliczania kwot należnych do zapłaty różnym podmiotom świadczącym usługi związane z reklamami i tworzenie statystyk,
 • dopasowywanie zarządzanych przez nią powierzchni reklamowych do preferencji wyświetlania ustawionych na urządzeniu użytkownika,
 • dopasowywanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu użytkownika w ramach naszych powierzchni reklamowych do prezentowanych przez niego schematów przeglądania strony i lokalizacji geograficznej,
 • dopasowywanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu użytkownika w ramach naszych powierzchni reklamowych do prezentowanych przez niego schematów przeglądania stron internetowych podmiotów zewnętrznych.
PRZYKŁADY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA WYKORZYSTYWANYCH W USŁUGACH
W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje plików cookie używanych na stronach internetowych Eurosport Player i Eurosport:
 • Adobe Experience Cloud (przykłady: AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). Pliki cookie od tego dostawcy analizują dane ruchu sieciowego i optymalizują platformę Adobe.
 • Dplay Entertainment Limited (przykłady: st. s_cc). Pliki cookie od tego dostawcy są wykorzystywane do zarządzania identyfikatorami użytkowników/logowaniem i śledzenia zgód na wykorzystywanie plików cookie.
 • Freewheel (przykłady: ha _sc, opt_out). Pliki cookie od tego dostawcy są wykorzystywane na potrzeby funkcjonalności reklam innych firm, w tym reklam skierowanych do użytkowników w oparciu o ich zachowanie.
 • Mux (przykłady: muxData). Pliki cookie od tego dostawcy są wykorzystywane do strumieniowego przesyłania danych wideo oraz gromadzenia statystyk dotyczących typu urządzenia i lokalizacji geograficznej.
 • Kantar/MMS (przykłady: MMS, Kantar TNS). Pliki cookie tego dostawcy śledzą odwiedzane strony i oglądane wideo w celu stworzenia zbiorczych statystyk, które są wymagane dla celów prawnych, regulacyjnych lub branżowych w celu weryfikacji naszych odwiedzających i/lub profilu konsumenta.
Nasi dostawcy usług zapewniają również w naszym imieniu technologie śledzenia wykorzystywane w naszych aplikacjach mobilnych Eurosport Player i Eurosport, takie jak:
 • Mux. Używamy tego oprogramowania analitycznego do analizy korzystania z Usług poprzez monitorowanie zużycia i wydajności odtwarzacza wideo, a także statystyk dotyczących typu urządzenia użytkownika i lokalizacji geograficznej. Pozwala nam to sprawdzić, jak działa witryna, ułatwić korzystanie z niej i sprawić, by była bardziej użyteczna.
 • Adobe. Ta strona trzecia zapewnia usługi analityczne i usługi zaangażowania użytkowników w aplikacji mobilnej Eurosport. Dane użytkownika zebrane przez tego dostawcę pozwalają nam mierzyć zaangażowanie użytkownika w aplikację i udostępniać treści, a także marketing ukierunkowany (marketing Eurosport) i reklamy zewnętrzne użytkownikom, dla których ma to największe znaczenie.
 • Freewheel. Umożliwia stronom trzecim obsługę reklam w Usłudze.
 • Crashlytics by Fabric (Google). Dotyczy wyłącznie systemu operacyjnego Android. Ta strona trzecia zapewnia analizę wydajności i zachowania aplikacji, w tym wykrywanie awarii i zgłaszanie błędów.
 • Kantar/MMS. Te strony trzecie śledzą odwiedzane strony i oglądane wideo w celu stworzenia zbiorczych statystyk, które są wymagane dla celów prawnych, regulacyjnych lub branżowych w celu weryfikacji naszych odwiedzających i/lub profilu konsumenta.
JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE PLIKI COOKIE?
Nasza strona internetowa wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie, w tym:
 • Sesyjne pliki cookie: sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki użytkownika, w czasie, gdy odwiedza on stronę internetową i są automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia przez niego danej strony internetowej.
 • Trwałe pliki cookie: w odróżnieniu od sesyjnych plików cookie, trwałe pliki cookie aktywują się każdorazowo, gdy użytkownik powraca na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki użytkownika do czasu ich wygaśnięcia (zazwyczaj po 12 miesiącach).
 • Pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa: pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa to rodzaj plików cookie przesyłanych za pomocą szyfrowanego połączenia HTTP. W trakcie tworzenia pliku cookie atrybut Bezpieczeństwa nakazuje przeglądarce odesłanie tego pliku do aplikacji wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia.
 • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych: plik cookie podmiotu zewnętrznego to plik umieszczany na dysku twardym użytkownika przez stronę internetową z domeny innej niż ta, która jest przez niego odwiedzana (np. gdy strona internetowa zawiera treści pochodzące z domeny podmiotu zewnętrznego – takie jak reklamy). Pliki cookie podmiotów zewnętrznych są umieszczane na urządzeniu po to, by strony internetowe mogły zapamiętywać pewne informacje o użytkowniku na przyszłość. Tego rodzaju pliki cookie są tworzone przez podmioty zewnętrzne i nie mamy kontroli nad sposobem ich tworzenia.
 • Pliki cookie typu SameSite: pliki cookie typu SameSite umożliwiają serwerom postawienie wymogu, by przesyłany plik cookie nie mógł zawierać zapytań krzyżowych (CSR), co gwarantuje pewną ochronę przed atakami z użyciem zapytań krzyżowych (atakami CSRF). Pliki cookie typu SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.
WYBÓR UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA
Wyrażając zgodę na stosowanie plików cookie w naszych Usługach, użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez nas i strony trzecie wymienione powyżej zgodnie z ich politykami prywatności. Nie wprowadzając ograniczeń do powyższego, użytkownik wyraźnie zgadza się na stosowanie plików cookie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych osobowych przez nas firmie Google (np. w związku z wykorzystaniem usług Google Analytics na naszej stronie internetowej).
Użytkownik może kontrolować sposób tworzenia plików cookie na swoim urządzeniu, korzystając z ustawień przeglądarki, a w niektórych przypadkach korzystając z ustawień na urządzeniu mobilnym.
Ustawienia przeglądarki
Zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej, użytkownik może zezwolić na umieszczanie w niej plików cookie przez strony internetowe, zablokować taką możliwość lub wyłączyć te pliki. Jeżeli użytkownik wyłączy plik cookie, który jest już zainstalowany na jego urządzeniu lub w przeglądarce, plik ten stanie się nieaktywny, ale nie zniknie z urządzenia lub przeglądarki do momentu, gdy nie upłynie czas jego przechowywania. Prosimy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych Usług, a także negatywnie wpłynąć na działanie i wydajność Usług oraz stopień dopasowania prezentowanych w nich treści.
Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wydawcy przeglądarki. W przypadku korzystania z innych urządzeń użytkownik powinien dostosować ustawienia ich przeglądarek do jego preferencji.
Logowanie za pomocą mediów społecznościowych
Postanowienia polityk prywatności portali społecznościowych powinny dać użytkownikowi możliwość dokonywania wyborów dotyczących plików cookie – zazwyczaj dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu jego konta użytkownika w każdym z tego typu portali.
Ustawienia urządzenia mobilnego
Urządzenie mobilne użytkownika może posiadać ustawienia, które umożliwiają nieprzekazywanie informacji o korzystaniu z reklam mobilnych używanych w celach reklamowych opartych na zainteresowaniach. Na urządzeniu iOS ustawienie to nosi nazwę „Ogranicz śledzenie reklam”, a na urządzeniu z systemem Android: „Rezygnacja z reklam” lub „Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach”.
Więcej o plikach cookie
Więcej informacji na temat tego, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione i jak zarządzać takimi plikami można uzyskać na stronie https://www.allaboutcookies.org oraz https://www.ghostery.com/.
KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności należy kontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com.
Możemy okresowo zmieniać i aktualizować naszą listę plików cookie (lub podobnych technologii). Najbardziej aktualna wersja jest opublikowana w naszych Usługach. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach.