Lyubov Shmatko

Lyubov Shmatko

Defence
  • Country:
    Ukraine
  • Age:
    28 years
  • Date of birth:
    25 October 1993