Dakar 2021 fixtures & results

Calendar

02/01/2021
Jeddah - Jeddah - Quads
Alexandre Giroud
07:55
Jeddah - Jeddah - Moto
Ricky Brabec
08:18
Jeddah - Jeddah - Car
Nasser Al Attiyah
10:33
Jeddah - Jeddah - UTV
Austin Jones
12:56
Jeddah - Jeddah - Truck
Siarhei Viazovich
14:13
03/01/2021
Jeddah - Qalat Bishah - Moto
Toby Price
05:35
Jeddah - Qalat Bishah - Quads
Alexandre Giroud
05:35
Jeddah - Qalat Bishah - Car
Carlos Sainz
07:40
Jeddah - Qalat Bishah - UTV
Austin Jones
07:40
Jeddah - Qalat Bishah - Truck
Dmitry Sotnikov
07:40
04/01/2021
Qalat Bishah - Wadi Al-Dawasir - Moto
Joan Barreda Bort
04:05
Qalat Bishah - Wadi Al-Dawasir - Quads
Pablo Copetti
04:05
Qalat Bishah - Wadi Al-Dawasir - Car
Nasser Al Attiyah
05:45
Qalat Bishah - Wadi Al-Dawasir - UTV
Saleh Alsaif
05:45
Qalat Bishah - Wadi Al-Dawasir - Truck
Dmitry Sotnikov
05:45
05/01/2021
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Moto
Toby Price
04:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Quads
Nicolas Cavigliasso
04:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Car
Nasser Al Attiyah
05:40
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - UTV
Francisco Lopez Contardo
05:40
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Truck
Siarhei Viazovich
05:40
06/01/2021
Wadi Al-Dawasir - Riyadh - Moto
Joan Barreda Bort
06:10
Wadi Al-Dawasir - Riyadh - Quads
Manuel Andujar
06:10
Wadi Al-Dawasir - Riyadh - Car
Nasser Al Attiyah
08:15
Wadi Al-Dawasir - Riyadh - UTV
Aron Domzala
08:15
Wadi Al-Dawasir - Riyadh - Truck
Dmitry Sotnikov
08:15
07/01/2021
Riyadh - Buraydah - Moto
Kevin Benavides
04:00
Riyadh - Buraydah - Quads
Nicolas Cavigliasso
04:00
Riyadh - Buraydah - Car
Giniel de Villiers
05:55
Riyadh - Buraydah - UTV
Francisco Lopez Contardo
05:55
Riyadh - Buraydah - Truck
Dmitry Sotnikov
05:55
08/01/2021
Buraydah - Ha'il - Moto
Joan Barreda Bort
04:55
Buraydah - Ha'il - Quads
Alexandre Giroud
04:55
Buraydah - Ha'il - Car
Carlos Sainz
06:30
Buraydah - Ha'il - UTV
Gerard Farres
06:30
Buraydah - Ha'il - Truck
Ayrat Mardeev
06:30
10/01/2021
Ha'il - Sakakah - Moto
Ricky Brabec
04:30
Ha'il - Sakakah - Quads
Manuel Andujar
04:30
Ha'il - Sakakah - Car
Yazeed Al Rajhi
06:05
Ha'il - Sakakah - UTV
Francisco Lopez Contardo
06:05
Ha'il - Sakakah - Truck
Dmitry Sotnikov
06:05
11/01/2021
Sakakah - Neom - Moto
Jose Ignacio Cornejo Florimo
04:40
Sakakah - Neom - Quads
Alexandre Giroud
04:40
Sakakah - Neom - Car
Nasser Al Attiyah
06:40
Sakakah - Neom - UTV
Francisco Lopez Contardo
06:40
Sakakah - Neom - Truck
Anton Shibalov
06:40
12/01/2021
Neom - Neom - Moto
Kevin Benavides
04:50
Neom - Neom - Quads
Giovanni Enrico
04:50
Neom - Neom - Car
Stéphane Peterhansel
06:45
Neom - Neom - UTV
Francisco Lopez Contardo
06:45
Neom - Neom - Truck
Martin Macik
06:45
13/01/2021
Neom - Al 'Ula - Moto
Ricky Brabec
04:50
Neom - Al 'Ula - Quads
Italo Pedemonte
04:50
Neom - Al 'Ula - Car
Yazeed Al Rajhi
06:45
Neom - Al 'Ula - UTV
Sergei Kariakin
06:45
Neom - Al 'Ula - Truck
Martin Macik
06:45
14/01/2021
Al 'Ula - Yanbu - Moto
Sam Sunderland
04:35
Al 'Ula - Yanbu - Quads
Giovanni Enrico
04:35
Al 'Ula - Yanbu - Car
Nasser Al Attiyah
06:25
Al 'Ula - Yanbu - UTV
Francisco Lopez Contardo
06:25
Al 'Ula - Yanbu - Truck
Anton Shibalov
06:25
15/01/2021
Yanbu - Jeddah - Moto
Ricky Brabec
04:25
Yanbu - Jeddah - Quads
Pablo Copetti
04:25
Yanbu - Jeddah - Car
Carlos Sainz
06:15
Yanbu - Jeddah - UTV
Reinaldo Varela
06:15
Yanbu - Jeddah - Truck
Martin Macik
06:15