WTA Bogota
Singles | 1st Round
Result
K.Antoniychuk

C.Suárez
16 February 2010
Match
All matches